Denonco

Qytetarë, me anë të një videoje, fotografie ose thjesht, teksti, ju mund të denonconi rastet e pirjes së duhanit në mjedise publike, qofshin këto institucione shtetërore, biznese private, bare e restorante apo edhe ndërmarrje të ndryshme ku punonjësit shkelin ligjin e duhanit.


Formatet e pranuara: jpg, png, gif, bmp, mpg, mp4, avi, wmv, asf, qt, mov
Nëse dëshironi te kontaktoheni për të dhënë më shumë detaje mbi këtë denoncim, jeni të lutur të plotësoni të dhënat tuaja të kontaktit. Denoncimi juaj është i vlefshëm edhe nëse ju nuk i plotësoni ato. Anonimati juaj eshte i siguruar ne cdo rast.